تاریخچه شرکت Dechra

 
شرکت جنرا شرکتی با بیش از صد سال قدمت است که پایه ریزی آن به زمان تاسیس موسسه باکتریولوژی کرواسی-اسلوواکی در سال ۱۹۰۱ بر می گردد.
تولیدات این شرکت شامل داروهای انسانی، محصولات مرتبط با سلامت دام، مکمل های غذایی شامل ویتامین ها و مواد معدنی، ضدعفونی کننده ها برای مصارف پزشکی و دامپزشکی و محصولات مربوط حفظ گیاهان می باشد.
جنرا تنها تولیدکننده در کرواسی می باشد که مجموعه ای از انواع فعالیتها را با تمرکز بر سلامت انسان، حیوانات و محیط زیست را در راستای One Health انجام می دهد و به طور کلی درترویج و اعمال بهداشت فعال است. One Health به معنی همکاری در چندجانبه در سطح محلی، ملی و جهانی برای رسیدن به سلامت مطلوب انسانها، حیوانات و محیط زیست تعریف شده است. این ساختار به دلیل وابستگی متقابل زیست محیطی انسان و حیوان توسط سازمانهای بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان جهانی بهداشت دام (OIE) و سازمان غذا و کشاورزی (FAO)پشتیبانی شده است.
جنرا دارای دو گواهی GMP(Good Manufacturing Practice) است که یک شاخص کلیدی برای تایید فرایندهای تولید و سیستم های مدیریت کیفی بر اساس دقیقترین موارد مورد نیاز ارگانهای نظارتی اروپاست.
۱۹۰۱ شروع فعالیت شرکت همزمان با تاسیس موسسه باکتریولوژی کرواسی-اسلوواکی .
۱۹۴۰-۲۰۰۰ فعالیت به عنوان بخشی از شرکت داروسازی Pliva .
۲۰۰۱ فعالیت به عنوان یک شرکت مستقل تحت عنوانVeterina .
۲۰۰۷ تغییر نام شرکت به جنرا با چشم انداز فعالیت در زمینه تولید داروهای انسانی امروز شرکت جنرا شرکت منحصر به فردی در زمینه انواع فعالیتهای تولیدی دارویی(سلامت حیوانات، داروهای انسانی و محصولات گیاهی) می باشد.