•  

     آدرس: تهران، میدان توحید، خیابان پرچم، پلاک ١١

  •  تلفن :  ٢١٦٦٩٣۰١١٣(٩٨+)

     

     فکس : ٢١٦٦٩٣٤٩١٦(٩٨+)

  •  

     ایمیل :  info@karoonco.com