• کرمانشاه ١٤۰۰
  کرمانشاه ١٤۰۰

  کرمانشاه - مدیریت بیماری تنفسی در پرورش طیور

  سخنران: دکتر نادر صدیقی 16 تیر 1400

 • گلستان
  گلستان

  گرگان - مدیریت بیماری تنفسی در مرغ گوشتی

  سخنران: دکتر نادر صدیقی 25 فروردین 1395

 • کرمانشاه
  کرمانشاه

   کرمانشاه - مدیریت بیماری تنفسی در مرغ گوشتی

  سخنران: دکتر نادر صدیقی 27 اردیبهشت 1395

 • شیراز
  شیراز

  شیراز - کاربرد آنتی بیوتیک ها و مدیریت گله در طب دامپزشکی

  سخنران : دکتر فیلیپ آئرتگریت (نماینده علمی شرکت کلای بلژیک) 20 اردیبهشت ماه 1393

 • مشهد
  مشهد

  مشهد - پیشگیری و مدیریت پونومونی در گوساله های شیری

  سخنران : دکتر فیلیپ آئرتگریت (نماینده علمی شرکت کلای بلژیک) 20خرداد ماه 1394

 • تهران
  تهران

   تهران - پیشگیری و مدیریت پونومونی در گوساله های شیری

  سخنران : دکتر فیلیپ آئرتگریت (نماینده علمی شرکت کلای بلژیک) 17خرداد ماه 1394

 • مازندران
  مازندران

  ساری - پیشگیری و مدیریت پونومونی در گوساله های شیری

  سخنران : دکتر فیلیپ آئرتگریت (نماینده علمی شرکت کلای بلژیک) 5 مهر ماه 1394

 • ارومیه
  ارومیه

  ارومیه - پیشگیری و مدیریت پونومونی در گوساله های شیری

  سخنران : دکتر فیلیپ آئرتگریت (نماینده علمی شرکت کلای بلژیک) 7 مهر ماه 1394

 • تبریز
  تبریز

  تبریز - پیشگیری و مدیریت پونومونی در گوساله های شیری

  سخنران : دکتر فیلیپ آئرتگریت (نماینده علمی شرکت کلای بلژیک) 8 مهر ماه 1394

 • مازندران
  مازندران

  ساری - تشخیص تفریقی مهم ترین بیماری های تنفسی طیور

  سخنران :پروفسور ولادیمیر ساویچ (رئیس انستیتیو تحقیقات طیور زاگرب و متخصص ویروس شناسی) 29 بهمن ماه 1392

 • خرم آباد
  خرم آباد

  خرم آباد - مدیریت و مراقبت از بره های نوزاد

  سخنران : دکتر فیلیپ آئرتگریت (نماینده علمی شرکت کلای بلژیک) 18 خرداد ماه 1394