سفوکل ۵۰ (Cefokel 50)

دسته دارویی آنتی بیوتیک
شکل دارویی سوسپانسیون تزریقی
ترکیب دارویی در هر میلی لیتر: سفتیوفور هیدروکلراید ۵۰ میلی گرم به همراه اکسپینت تا یک میلی لیتر
موارد مصرف در درمان عفونت های ایجاد شده توسط باکتری های حساس به سفتیوفور
موارد منع مصرف و تداخلات دارویی مصرف دارو در حیوانات با سابقه حساسیت به سفتیوفور و سایر آنتی بیوتیک های بتا لاکتام منع شده است. از تزریق داخل وریدی آن اجتناب شود.
گونه های هدف گاو، گوسفند و بز
نحوه تجویز و میزان بیماری تنفسی: تزریق ۱ میلی گرم سفتیوفور به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای ۳ تا ۵ روز به روش زیر جلدی یا ۱ میلی لیتر به ازای ۵۰ کیلوگرم وزن بدن در هر تزریق
نکروباسیلوز حاد بین انگشتی: روزانه ۱ میلی گرم سفتیوفور به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای ۳ روز به روش زیر جلدی یا ۱ میلی لیتر به ازای هر ۵۰ کیلوگرم وزن بدن در هر تزریق
متریت حاد پس از زایمان در فاصله ۱۰ روز بعد از گوساله زایی: تزریق ۱ میلی گرم سفتیوفور به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای ۵ روز متوالی به روش زیر جلدی یا ۱ میلی لیتر به ازای ۵۰ کیلوگرم وزن بدن در هر تزریق
توصیه های لازم در زمان تجویز به ازای هر کیلوگرم وزن بدن برای ۵ روز متوالی به روش زیر جلدی یا ۱ میلی لیتر به ازای ۵۰ کیلوگرم وزن بدن در هر تزریق.
تزریق های متوالی باید در نواحی مختلف انجام شوند.
مدت زمان پرهیز از مصرف کشتار: ۸ روز
شیر: صفر روز
هشدار در صورت عدم وجود یررسی های سازگاری این محصول دارویی نباید با سایر داروها مخلوط شود.
شرایط نگهداری ویالها در داخل جعبه نگهداری شوند تا از تابش نور محافظت گردند.
دور از دسترس کودکان نگه داری شود.
کارخانه سازنده کلا لابراتوریا بلژیک