کوتریموکسازول %٢٤      (CO-TRIMOXAZOLE 24%)

 

ازولا

دسته دارویی آنتی بیوتیک
شکل دارویی محلول استریل تزریقی
ترکیب دارویی هر میلی لیتر حاوی:

سولفامتوکسازول ٢٠٠ میلی گرم

تری متو پریم ٤٠ میلی گرم

مواد جانبی تا ١ میلی گرم
موارد مصرف در انواع حیوانات مانند: اسب، شتر، گاو، گوسفند، بز، سگ و گربه.

در عفونت های دستگاه تنفس، دستگاه گوارش ، دستگاه ادراری-تناسلی، عفونت های پوست، بافت های نرم و زخم ها، سپتی سمی.
موارد منع مصرف و تداخلات دارویی در نارسایی های کبدی، کلیوی و مراکز خونساز بدن.

تجویز وریدی قبل و یا همزمان با مصرف داروی کاهش دهنده فعالیت اعصاب مرکزی (از قبیل داروهای بیهوشی و آرام بخش ها) منع مصرف دارد.
عوارض جانبی واکنش های آلرژیک به ندرت اتفاق می افتد. ممکن است در محل تزریق آماس موضعی زودگذر ایجاد شود.امکان بروز شوک قلبی و تنفسی به ویژه در اسب پس از تزریق داخل وریدی وجود دارد.بنابر این تنها در صورت توجیه درمانی، تزریق وریدی تجویز و باید قبل از آن، دمای محلول تزریقی به دمای بدن نزدیک گردد.
نحوه تجویز و میزان به طریق تزریق عمیق عضلانی، زیر جلدی و یا تزریق آهسته داخل وریدی: ٢٤ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن یا یک میلی لیتر به ازای ١٠کیلوگرم وزن بدن یک بار در روز و یا به صورت تقسیم میزان داروی مصرفی در دو نوبت به فاصله ١٢ ساعت. درمان باید تا دو روز پس از رفع علائم بالینی ادامه یابد. در عفونت های شدید، میزان دارو را می توان تا ٢ برابر افزایش داد.
مدت احتیاط کشتار: ٥روز
شیر: ٣روز
شرایط نگهداری در جای خنک و دور از نور نگهداری شود.
بسته بندی ویال ١٠٠ میلی لیتری
کارخانه سازنده کلا لابراتوریا – بلژیک KELA Laboratoria N.V - Belgium