مستی کل   (MASTI-KEL NP)

دسته دارویی آنتی بیوتیک
شکل دارویی پماد داخل پستانی
ترکیب دارویی هر سرنگ ١٠ گرمی حاوی:

نئومایسین سولفات ٥٠٠ میلی گرم پایه

پروکائین بنزیل پنی سیلین٠٠٠/ ٣٠٠ واحد بین المللی

مواد جانبی تا ١٠ گرم
موارد مصرف درمان ورم پستان گاو در دوره شیر دهی
نحوه عمل مستی کل NP دارای دو آنتی بیوتیک فعال است که بعلت سینرژی (همکاری) بین پروکایین بنزیل پنی سیلین جی و نئومایسین سولفات، بر مهمترین باکتریهای بیماریزا و ایجاد کننده ورم پستان مانند استرپتوکوکوس آگالاکتیه، استرپتوکوکوس دیسگالاکتیه، استرپتوکوکوس اوبریس و استافیلوکوکوس اورئوس، کورینه باکتریوم پیوژنس و ای کلای موثر است.
موارد منع مصرف و تداخلات دارویی در حیواناتی که به یکی از ترکیبات دارو حساسیت دارند، نباید مصرف شود.
نحوه تجویز و میزان قبل از درمان، شیر را کاملا تخلیه و نوک پستان را تمیز و ضد عفونی نموده و سپس بوسیله کانول سرنگ، پماد پستانی به داخل کارتیه بیمار تزریق گردد. بمنظورجذب و پخش سریع می بایست پستان را از طرف پایین به بالا ماساژ داد. در صورت لزوم می توان درمان را بعد از ٢٤- ١٢ ساعت تکرار نمود.
مدت زمان پرهیز از مصرف کشتار دام جهت مصرف انسان چهار روز و مصرف شیر سه روز پس از آخرین درمان.
شرایط نگهداری در دمای زیر ١٥ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود.
بسته بندی جعبه محتوی ٤ تا ٢٠ سرنگ ١٠ گرمی
کارخانه سازنده کلا لابراتوریا – بلژیک KELA Laboratoria N.V - Belgium