پن استرپ ٣+٣      (PENISTREP 3+3)

دسته دارویی آنتی بیوتیک
شکل دارویی پودر استریل تزریقی
ترکیب دارویی هر ویال حاوی پروکائین بنزیل پنی سیلین ٣/٠٠٠/٠٠٠ واحد بین المللی و استرپتومایسین سولفات ٣ گرم پایه
موارد مصرف در تمامی عفونتهای ایجاد شده توسط باکتری های حساس به پنی سیلین و یا استرپتومایسین مانند عفونت های دستگاه تنفس، عفونت های دستگاه ادراری_تناسلی، عفونت پوست و زخم ها، پریتونیت، بیماری کتو در اسب، ورم پستان، مننژیت (توسط استرپتوکوک ها)، عفونت کلستریدیایی، کزاز، شاربن، لپتوسپیروزیس، اکتینومایکوزیس در گاو، اکتینوباسیلوز در اسب، پلی آرتریت، ورم ناف، سپتی سمی و جلوگیری از عفونت های بعد از جراحی (مثلا سزارین) کاربرد دارد.
نحوه عمل این دارو دارای مشتقات پنی سیلین Gاست که بر علیه باکتری های گرم مثبت کوکسی، باسیل، بی هوازی ها و برخی از باکتری های گرم منفی مانند اکتینوباسیلوس، لپتوسپیروز، بعضی از سویه های هموفیلوس، پاستورلا و باکتری های بی هوازی مانند فوزوباکتریوم و باکتروئیدها موثر می باشد. ملح پروکائین پنی سیلین Gباعث می شود که غلظت درمانی دارو به مدت ٢٤ساعت در خون حفظ گردد.

استرپتومایسین به طور عمده بر علیه باکتری های گرم منفی کوکسی، باسیل و همچنین برخی از باکتری های گرم مثبت مانند استافیلوکوک اورئوس و مایکو باکتریوم موثر می باشد. ترکیب پنی سیلین و استرپتومایسین با هم، یک اثر هم افزایی فعال باکتریسیدال و با طیف وسیع را فراهم می آورند.
موارد منع مصرف و تداخلات دارویی افزایش حساسیت به پنی سیلین و نارسایی کلیوی
عوارض جانبی پنی سیلین: عوارض واکنش های آلرژیک ،شوک آنافیلاکتیک در دام های حساس

استرپتومایسین: بلوک عصبی عضلانی (فلجی و عدم تعادل) به ویژه پس از تزریق اتفاقی وریدی و یا تزریق داخل صفاقی. داروهای شل کننده عضلات و یا بیهوشی این اثرات را تشدید می کنند. تجویز طولانی مدت و با دز بالا ممکن است موجب ناشنوایی ،مسمومیت دهلیز گوش (عدم تعادل و عدم هماهنگی حرکتی،دوبینی) و بروز علایم مسمومیت کلیوی شود.
نحوه تجویز و میزان ١٠میلی لیتر آب مقطر به پودر استریل اضافه و تا یکنواخت شدن سوسپانسیون به خوبی تکان داده شود تا برای تزریق آماده گردد.

سوسپانسیون باید به روش تزریق عضلانی و به طور کلی ١ میلی لیتر به ازای هر ٣٠ کیلوگرم وزن بدن تجویز گردد.
مدت احتیاط کشتار: ٧روز
شیر: ٣روز
مصرف در دوران آبستنی و شیردهی منع مصرف ندارد.
بسته بندی ویال ٢٠ میلی لیتری
کارخانه سازنده کلا لابراتوریا – بلژیک KELA Laboratoria N.V - Belgium