تری متوسول   (TRIMETOSUL)

دسته دارویی آنتی بیوتیک
شکل دارویی سوسپانسیون تزریقی
ترکیب دارویی هر میلی لیتر حاوی :

٤٠٠میلی گرم سولفادیازین به صورت سولفادیازین سدیم و ٨٠ میلی گرم تری متوپریم
موارد مصرف در درمان انواع عفونت های باکتریایی گاو ، گوسفند و اسب :

عفونت های دستگاه تنفس ( رینیت ،برونشیت و پنومونی ) عفونت های دستگاه ادراری – تناسلی ( سیستیت ، واژینیت ، تورم مجاری ادراری ، نفریت و متریت )

عفونت های دستگاه گوارش ( عفونت های ناشی از اشرشیا کلی و سالمونلوز )

دیگر عفونت ها ( پودو درماتیت نکروتیک ، تورم پستان ، آگالاکسی باکتریایی خوک ، عفونت های چشم، گوش و دهان )

عفونت های بعد از جراحی ، زایمان و سپتی سمی
نحوه عمل سوسپانسیون تزریقی تری متوسول %٤٨ یک ترکیب سولفانامیدی با اثر تقویت شده می باشد . مواد موثره این سوسپانسیون یک سولفانامید ( سولفادیازین ) و تری متوپریم است که از ساخت اسید فولیک در میکرو ارگانیسم های حساس به صورت دو طرفه ممانعت می کند . بدین ترتیب ، اثر بخشی بدست آمده از کارایی مستقل هر یک از اجزاء بیشتر خواهد بود . سوسپانسیون تزریقی تری متوسول %٤٨ بر روی تعداد زیادی از ارگانیسم های گرم منفی و مثبت از قبیل گونه های استرپتوکوک ، استافیلوکوک ، انتروکوک ، ارکانو باکتریوم پیوژن ، کورینه باکتریوم ، اشرشیاکلی ، کلستریدیوم ، هموفیلوس ، کلبسیلا ، شیگلا و اکتینومیسس اثر باکتریوسیدی دارد.
موارد منع مصرف و تداخلات دارویی سوسپانسیون تزریقی تری متوسول %٤٨ نباید به صورت تزریق داخل وریدی ( IV ) و یا داخل صفاقی (IP ) تجویز گردد .

این دارو در حیوانات حساس به سولفانامیدها، نارسایی شدیدکبدی و کلیوی و یا بیماری خونی منع مصرف دارد.
نحوه تجویز و میزان قبل از هر بار مصرف باید شیشه حاوی دارو به طور کامل تکان داده شود .

تری متوسول %٤٨ از طریق تزریق عضلانی و ترجیحا" در عضله گردن ( به منظور کاهش درد حاصل از تزریق ) تجویز می شود . درمان با تزریق سوسپانسیون تری متوسول %٤٨ شروع و پس از ٢ الی ٣ بار تزریق ممکن است با تجویز پودر خوراکی ادامه یابد . برای تمامی گونه های حیوانی ذکر شده دز پیشنهادی ١ میلی لیتر از سوسپانسیون تزریقی تری متوسول %٤٨ به ازای هر ٣٠ کیلوگرم وزن می باشد . (معادل ١٥ میلی گرم ماده موثره به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ) . در موارد حاد این دز را می توان به میزان ١.٥ میلی لیتر به ازای ٣٠ کیلوگرم وزن افزایش داد . ( معادل ٢٢.٥ میلی گرم ماده موثره به ازای هر کیلوگرم وزن بدن )

در مورد زخم ها و عفونت های پس از عمل جراحی ، معمولا" تجویز یک دز کفایت می نماید .

در عفونت های شدید و پیچیده باید تزریق روزانه را تا ٥ روز ادامه داد ( تا ٢ روز پس از بر طرف شدن علائم بالینی عفونت ) . در گاو و اسب نباید بیش از ٢٠ میلی لیتر و در خوک ١٠ میلی لیتر دارو در یک نقطه از بدن تزریق گردد .
مدت زمان پرهیز از مصرف گوشت: ١٠روز
شیر: ٣روز
شرایط نگهداری باید دور از نور ، در دمای پایین تر از ٢٥ درجه سانتی گراد و دور از دسترس اطفال نگهداری شود .
بسته بندی ویال های ١٠٠ میلی لیتری
کارخانه سازنده جنرا (GENERA) – کرواسی (CROATIA)